دستگاه های ردیاب DNO  برای متخصصان برق

دستگاه های ردیاب DNO   برای متخصصان  برق دارای ویژگی های بسیار زیادی می باشد ، که از جمله این ویژگی ها شامل موارد زیر می باشد . 

1)هنگامی  که برق مشتریان قطع شده باشد ، با استفاده از دستگاه ردیاب DNOاین امکان برایتان به وجود می آید تا بدانید که کدام یک از اتومبیل ها در نزدیکی محل قرار دارد و مناسب ترین شخص برای رفع کردن مشکل ایجاد شده ، چه کسی می باشد ، که می توانید در کمترین زمان ممکن فرد را اعزام نمایید .

2) هنگامی که کارکنان شرکت شما دیر سر کارشان حاضر می شوند ، با استفاده از دستگاه های ردیاب DNOاین امکان برایتان به وجود می آید تا بدانید که چه مشکلی برایشان پیش آمده است .

3) با استفاده از دستگاه های DNOاگر یکی ازاتومبیل ها به سرقت برود ، در سریع ترین زمان ممکن این امکان را دارید تا آن را بیابید . 

4) هنگامی که برق کار شرکت شما در حال نصب نمودن کنتور برق و یا انجام کاربرقی باشد، اگرکه لوازمی را احتیاج داشته باشد،  شما از طریق ردیاب DNO نزدیک ترین اتومبیل شرکت به وی را شناسایی می نمایید ، و توسط آن وسیله را به برق کار خود می رسانید ؛ هم چنین اگر که نیروی کار بیشتری را  نیاز داشته باشد ، می توانید در اسرع وقت نیرو ها را به آن محل اعزام نمایید .

5) از طریق استفاده از دستگاه های ردیاب DNO این امکان را دارید تا برق کار خود را زیر نظر بگیرید و آگاه شوید که آیا در حال انجام کار محوله می باشد ، و یا این که بیکار است و یا در جای دیگری است .

 

درصورت تمایل،برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره  021-88530874تماس حاصل نمایید